Vi hjälper dig

Livet är inte svart och vitt, sägs det, men i många skeenden i livet så behöver det vara just svart och vitt.

Oavsett vilket behov du har inom det familjerättsliga området så vill jag att du skall känna dig trygg hos mig, trygg i att det blir rätt och att jag finns där för att hjälpa dig med det du behöver hjälp med.

Jag lägger stor vikt vid det personliga mötet och vid det förtroende du ger mig.

Hos mig får du en personlig och professionell kontakt med mångårig erfarenhet och bred lokalkännedom.

Låt mig bli din personliga familjerättsjurist genom livets olika skeenden, i både glädje och sorg.

Om Jennie

Jag är utbildad affärsjurist och har en Magisterexamen i Handelsrätt från Internationella
Handelshögskolan i Jönköping från 2000.

Jag arbetade på Handelsbanken i Örgryte 2000-2002 och på Länsförsäkringar Bank i Trollhättan 2002-2003 såsom familjerättsjurist. I juni 2003 började jag på Sparbanken Alingsås på privatmarknadsavdelningen och arbetade framförallt som privatrådgivare. 2008 började jag på Familjejuridik-avdelningen på banken där jag har arbetat med att upprätta familjejuridiska avtal till bankens kunder.

I november 2015 startade jag mitt egna företag, JB Familjejuridik AB, där jag erbjuder mina kunder familjerättslig rådgivning samt upprättande av familjejuridiska avtal.

Våra Tjänster

Här nedan följer de tjänster som vi erbjuder Er som kund samt en kort beskrivning av varje avtal.
Kontakta gärna mig för en mer detaljerad beskrivning av de avtal som ni behöver hjälp med samt för offert.

Är Ni osäkra eller har övriga frågor och funderingar inom det familjejuridiska området är ni givetvis varmt välkomna att boka en juridisk rådgivning,
på kontoret eller digitalt efter ert önskemål.

Testamente

Ett juridiskt bindande dokument som du skriver för att bestämma hur dina tillgångar skall fördelas vid dödsfall. Ett sätt att ändra arvsordningen, skydda din make, maka, sambo eller dina barns framtida arv.

Samboavtal

Ett avtal mellan er som sambor där ni bestämmer att Sambolagens regler om bodelning ej skall gälla mellan er.

Bodelning sambor

är den delning av samboegendom, det vill säga bostad och bohag som förvärvats för gemensamt begagnande,
som ni som sambor skall göra vid samboförhållandets upphörande.


Bodelning äktenskapsskillnad

är den delning av egendom som ni som makar skall göra vid äktenskapets upplösning genom äktenskapsskillnad.

Revers

Synonymt med skuldebrev, är ett skriftligt dokument där du kan reglera att det finns en skuld och vilka villkor som skall gälla för skulden.

Äktenskapsförord

Ett avtal mellan er som makar eller blivande makar där ni bestämmer att viss egendom eller all egendom som tillhör eller tillfaller någon av er skall vara dennes enskilda egendom och skall ej ingå i en framtida bodelning enligt Äktenskapsbalkens regler.


Gåvobrev

När du vill ge bort något värdefullt såsom en andel av en fastighet eller en summa pengar till exempelvis en make, make eller till dina barn samt uppställa villkor som skall gälla för gåvan.

Bodelning under bestående äktenskap

Ni som makar kan göra en frivillig uppgörelse för att klargöra ägandet av era gemensamma tillgångar eller utjämna era inbördes förmögenhetsförhållanden.

Köpeavtal, fastigheter och bostadsrättslägenhet

är en skriftlig handling, genom vilken fastigheten eller upplåtelserätten till en bostadsrätt mot betalning byter ägare med tillträde vid en senare tidpunkt, då ett köpebrev upprättas. Ett annat namn för köpeavtal är köpekontrakt.


Arvskifte

Genom arvskifte fördelas den avlidnes kvarlåtenskap mellan arvingar och universella testamentstagare. Arvskifte kan ni som arvingar, som huvudregel, göra först när bouppteckningen är registrerad och klar och den avlidnes skulder betalats. I och med arvskiftet upphör dödsboet i regel att existera. Fördelning av arvet sker genom upprättande av en arvskifteshandling, som undertecknas av dödsbodelägarna.

Bouppteckning

är en skriftlig handling som enligt lag skall redovisa samtliga tillgångar och skulder i samband med dödsfallet. I bouppteckningen ska också uppges vilka som är dödsbodelägare, efterarvingar och testamentariska arvingar. Bouppteckning skall förrättas inom tre månader från dödsfallet och inlämnas till Skatteverket inom en månad från själva boupptecknings-förrättningen. Bouppteckningen skall alltså lämnas till Skatteverket senast fyra månader efter dödsfallet.

Framtidsfullmakter

Med en framtidsfullmakt kan du utse en person som tar hand om dina angelägenheter om du i framtiden inte längre kan ta hand om dem själv på grund av att du blir sjuk, får en psykisk störning eller liknande. Reglerna om framtidsfullmakter infördes den 1 juli 2017.


Välkommen att kontakta mig för tidsbokning
Vi erbjuder även digitala möten


Adress

JB Familjejuridik AB

Lt2, Lilla Torget 2

441 30 Alingsås

Sverige

E-post
Telefon